fredag 28 september 2012

Thinking, Fast and Slow

Boken Thinking, Fast and Slow är riktigt intressant om man är intresserad av logik och människans orationella beteende.

Nobelprisvinnaren i ekonomi Daniel Kahneman skriver i boken om dem många misstag de flesta människor gör när fattar beslut. Det enda vi kan göra för att undvika detta är att lära oss känna igen misstagen och agera på ett annat sätt.

Boken tar upp saker så som:

Priming: Våra tankar och handlingar påverkas av informationen vi tar in. T.ex. om vi läser en text om gamla människor så kommer vi gå och röra oss långsammare tiden efter.

Vi gillar det vi utsätts mycket för, förutsatt att vi inte starkt ogillar det från början. Detta är en av anledningarna till att reklam fungerar.

Halo effect: Vi tenderar att gilla i stort sett allt hos personer vi gillar och ogilla det mesta hos personer vi inte tycker om. Om någon kändis man beundrar kommer med ett påstående så är det större chans att vi accepterar det än om det hade kommit från någon vi ogillar.

Om man får en positiv uppfattning om något så ökar chansen att gilla allt annat. Det är därför man säger att det första intrycket är viktigt. Detta funderar även med siffror.

1*2*3*4*5*6*7*8*9*10=?
10*9*8*7*6*5*4*3*2*1=?

Vid en snabb anblick av ett av talen så uppskattar folk det övre svaret som lägre eftersom det börjar med små multiplikationer.

Halo effect verkar även inom skolan när lärarna sätter betyg. Läraren kommer överskatta en elevs uppsatser om denna tidigare presterat bra.

The law of small numbers: Ju mindre data man har, desto större inverkan har slumpen. Man kommer ofta fram till att folk i småstäder oftare har en specifik sjukdom etc. I själva verket beror det på att småstäderna har mindre befolkning och det kommer finnas fler extremfall där många råkar vara drabbade. Andra småstäder kommer ha minst av en specifik sjukdom medan storstäderna ligger i mitten då de har så stor befolkning att de inte drabbas lika mycket av slumpen.

Mönsterseende: Människan ser ofta mönster där det inte finns några eller där mönstret beror på en slump. Jag misstänker att många tradingstrategier bygger på ett falsk mönster som tradern tror att han har hittat. På samma sätt tror jag att det funkar med exempelvis konspirationsteorier, någon får en tanke och bygger vidare på den, hittar ett mönster där det inte finns något och mönstret utbyggs vidare då vi alltid hittar bevis för det vi vill hitta oavsett om det stämmer eller inte.

Däremot förväntar vi oss inte mönster i en slumpprocess. Om man spelar Keno så tror folk att det är större chans att numren blir 4, 22, 17, 39, 20 än 1, 2, 3, 4, 5, men båda har lika stor chans då det är lika många möjliga utfall.

Ankare: Folk påverkas av numren de just har hört. Folk som ska gissa antalet Afrikanska länder som är med i FN och snurrar ett lyckohjul innan kommer gissa närmre det nummer de fick upp än vad de annars hade gjort.

Om det står max 10 st per person på en vara i en butik så kommer de köpa fler än om det inte står någon gräns alls.

Om ett företag har en gräns för sina bonusar så kommer inga överstiga detta belopp, men de som annars hade varit lägre kommer gå upp mot gränsen.

Sannolikhet: Oftast underskattar folk sannolikheten att något händer. Men om chansen/risken att något händer är mycket liten så antingen överdriver man den kraftigt eller försummar den helt. Det är därför lotterier och försäkringar är så populärt, de flesta överskattar chansen/risken kraftigt.

Base rate: Om folk ges en beskrivning på en person och ska gissa vad han jobbar med så kommer de fokusera för mycket på hans egenskaper och glömma av hur vanliga de olika jobben är. Om man är osäker på något så bör man hålla sin gissning nära "base rate" och justera lite åt det håll som informationen pekar.

Less is more: När vi gör gissningar så använder vi oss av snittet istället för summan av informationen vilket gör våra bedömningar helt orimliga.

T.ex. tror folk att det är mindre sannolikhet för:

En översvämning i Nordamerika som gör att 1000 drunknar.

Än:

En jordbävning i Kalifornien som orsakar en översvämning som gör att 1000 drunknar.

...vilket såklart är helt uppåt väggarna.

Överdrivet självförtroende: Om analytiker får i uppgift att ge en övre och undre gräns för vad index med 80% säkerhet kommer landa på nästa år så misslyckas dom i 67% av fallen. Korrelationen med deras gissningar till verkligheten är under 0%. Många säger att de visste att det skulle bli en finanskris. I själva verket visste få eller inga, men folk kanske tänkte tanken och när det väl händer så överdriver de och påstår att de visste det.

De flesta nya företagen går i konkurs, men när de som startar nytt blir tillfrågade hur stor risken för konkurs är så ser de den oftast som mycket liten.

Det är även de med mest överdrivet självförtroende som får mest utrymma i media vilket är synd.

Här passar ett av mina favoritcitat bra:

"The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of themselves, but wiser people so full of doubts."

Riskrädsla: Vi upplever dubbelt så stor smärta för att förlora en viss summa jämfört med glädjen vi upplever om vi vinner samma summa.

Negativitet: Människan och andra djur har en mekanism i hjärnan som gör att vi uppmärksammar negativa nyheter, det är det som har gett oss vår överlevnadsförmåga.

Referenspunkter: Vi dras mot det vi ser som normalt. Golfspelare puttar bättre för par än vad de gör för birdie från samma distans.

"I sympathize with your aversion to losing any gamble, but it is costing you a lot of money.

Is this the last offer of a small favorable gamble that you will ever consider?

You will have many opportunities to consider attractive gambles with stakes that are very small relative to your wealth. You will do yourself a large financial favor if you are able to see each of these gambles as part of a bundle of small gambles.

Rehearse the mantra that will get you significantly closer to economic rationality: you win a few, you lose a few. The main purpose of the mantra is to control your emotional response when you do lose.

The mantra works when the gambles are genuinely independent of each other; it does not apply to multiple investments in the same industry, which would all go bad together. It works only when the possible loss does not cause you to worry about your total wealth. If you would take the loss as significant bad news about your economic future, watch it! It should not be applied to long shots, where the probability of winning is very small for each bet. If you have the emotional discipline that this rule requires, you will never consider a small gamble in isolation or be loss averse for a small gamble."

Jag lärde mig mycket från boken och det gick aldrig mer än ett par sidor mellan att jag strök under något.

Thinking, Fast and Slow finns att köpa på Amazon till Kindle och som Farfarsbok

1 kommentar: