onsdag 19 september 2012

Därför kommer Berkshire prestera sämre i framtiden

Berkshire Hathaway kommer sannolikt prestera sämre kommande 40 år än vad de gjort föregående 40 år.

Det går att komma med många anledningar till varför påståendet skulle vara sant, t.ex. att Warren Buffett inte kommer styra så länge till, att deras storlek gör det svårare att slå marknaden eller att vi kommer ha flera år med svag ekonomisk tillväxt. Men jag har ett annat argument.

Warren Buffett är den investerare som har nått bäst avkastning i världen de senaste 50 åren. Vad krävs för denna prestation? Att man är en riktigt bra investerare samt har mycket tur. Sannolikheten att han haft mer otur än medel är näst intill obefintlig, lika liten som att han är en sämre investerare än genomsnittet men haft extremt tur. Det är sannolikt en kombination av skicklighet och tur som har lett till fantastiska resultat.

Om man har haft mer tur än genomsnittet så kommer man troligtvis inte ha lika mycket tur i framtiden. Inte på grund av att det "jämnar ut sig i längden" (bara för att man har haft tur så betyder det inte att man kommer få otur). Utan sannolikheten är att om man haft mycket tur så kommer den bli mindre, om den blir större eller mindre än medel vet man inte, men troligtvis inte lika stor.

Detta fenomen kallas på engelska "regression to the mean". Det betyder att det som varit ovanligt bra/dåligt, högt/lågt, varm/kallt sannolikt kommer dra sig mer åt medelvärdet. Man hör ofta sportkommentatorer säga att "han presterade bra i första hoppet, så det finns risk att han slappnar av för mycket och presterar dåligt. Och hans konkurrent presterade dåligt och vet att han måste prestera bättre." De har helt rätt i att den som hoppat längst i första omgången sannolikt kommer prestera sämre och han som presterade under sin förmåga kommer prestera bättre. Men anledningen är troligtvis inte press, avslappning etc, utan regression to the mean.

Så kommer Berkshire Hathaway prestera bättre än resten av marknaden i framtiden? Jag tror att de har goda förutsättningar. Buffet är mycket kompetent och kommer antagligen göra kloka val både vad gäller investeringar och vilka som tar över bolaget efter honom. Men kommer de utklassa index lika mycket? Sannolikt inte.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar