lördag 9 juni 2012

Investeringspsykologi

1. Studier har visat att folk som bettar på hästar blir mer säkra på sina betts efter att de har gjort dem än precis innan. Det samma gäller med all säkerhet även inom aktiehandel. Man blir mer säker på att en aktie kommer gå bra efter att man har investerat i den. Om man senare säljer så kommer man efter försäljningen bli mer säker på att aktien kommer gå dåligt. Hur gör ni för att undvika detta? 2. Studier har visat att om man skriver ner ett antagande och presenterar det offentligt så kommer man ha svårare att förändra sitt antagande trots att man får indikationer på att man har fel. Människan gillar att vara konsistent, dr Doom kommer inte bli jätteoptimist imorgon. Tycker ni att detta är en bra anledning till att inte presentera sin portfölj offentligt?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar