söndag 18 november 2012

Långsiktig investering mer och mer attraktivt

Man hör ofta att "buy and hold is dead". Som jag ser det så är det precis tvärtom.

Marknaden fungerar precis som innan. Välskötta bolag växer fortfarande, ökar sina vinster och utdelningar till aktieägarna.

Det som förändras är att för varje generation som går så blir livslängden ett par år längre samtidigt som vi får allt bättre hälsa i hög ålder. Pengarna kommer att växa under en längre tid och dessa sista år gör en stor skillnad när man låter ränta på ränta effekten sköta jobbet. Dessutom får man bättre användning av pengarna om man är vid god hälsa.

Aktiestinsens portföljvärde visar bra hur stor skillnad de sista åren ger. 1980 var portföljen värd 1 miljon, 1990 15 miljoner, 2000 56 miljoner och 2007 138 miljoner.

Aktiestinsen är idag 96 år, en ålder som ytterst få nådde förr men som många av dagens unga kommer nå.

Medellivslängd i Sverige

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar