onsdag 9 september 2009

Klädfärgernas betydelse

Vill du bli betraktad som en affärsman, klä dig som en affärsman.
Vill du bli betraktad som en clown, klä dig som en clown.

I detta inlägg kommer jag presentera hur du uppfattas och hur du bör uppfatta andra beroende på färgerna på dina eller andras kläder. Det mesta av informationen är hämtat ur boken "Kroppens språk" av Jane Lyle, en bra bok som rekomenderas för dem som vill få en bättre inblick i kroppspråket.

Ingen färg är rätt eller fel, allt beror på hur du vill uppfattas.

Grönt
Grönt är växtrikets färg och en person som ofta bär grönt gillar säkerligen att vistas i naturen. De har lätt att kommunicera, är ansvarskännande, stolta och lider med stor sannolikhet av nervösa spänningar. Då arbetar hårt för att uppnå sina mål och är tålmodiga, detta leder ofta till att att de undantrycker sina känslor och blir stressade. De tilltalas av reformer.

Gult
Gult är intellektets färg. Den signalerar även hopp och produktivitet. Individualister och orginella tänkare som har varierad energinivå och gillar nya idéer gillar denna färg. Gult är en färg som påverkar olika personer på skilda sätt. De flesta barn gillar gult, därför riskerar de som bär gult att ge ett omoget intryck. Gult i små mängder eller svaga nyanser kan vara bra för att liva upp och skapa kreativitet.

Rött
Rött, blodets och eldens färg är den färg som väcker mest känslor hos oss. Stark röd färg gör att blodtrycket höjs och pulsen ökar. Rött används nästan uteslutande inom tjurfäktning, detta trots att tjurar faktiskt är färgblinda. Rött är en varningsfärg, både i naturen hos giftiga djur och i vårat byggda samhälle, främst inom trafiken. Trots detta så är det en optimistisk och levande färg. Personer i rött gillar livet, de hälsar på de flesta de möter och lever mestadels i nuet. Kvinnor i rött ger starka sexuella reaktioner. Undersökningar har visat att kvinnor i rött har större chans att bli utbjudna och ses som mer attaktiva.

Svart
Svart är sorgens färg i våran kultur. Artister, författare, dansare, musiker, filosofer och djävulsdyrkare har alla valt svart till sin färg. Svart ses som en mystisk och dominerande färg. De flesta mystiska personer framställs i svarta kläder, så som häxor, magiker, skurkar, Zorro, Dracula och ninjor (trots att ninjornas dräkter inte var svarta). Svart ska användas om man vill dominera en situation, men förvänta dig inte att få några vänskapliga kontakter. Svart kan meddela olika saker beroende på personens kroppshållning, en bra hållning visar att han är dramatisk och kanske har en aningen sträng självbild, medans en dålig kroppshållning tyder på en tillbakadragen och dyster person.

Vitt
Vitt är renhetens, vishetens och oskuldens färg. I stor mängd så uppfattas den som lyxig. Män bär sällan vita kläder förutom inom idrott, men ifall de gör det så betraktas de som lite tvivelaktiga typer som söker uppmärksamhet. Vilket intryck vitt ger beror till stor del på tygets strukur. Vita spetsar är feminint, medans striktare vita kläder förknippas med sjuksköterskor och läkare. Mjuk vit ull förknippas med nyfödda och signalerar bekvämlighet och trygghet.

Blått
Blått är fredens och lugnets färg. Blått förknippas med kvinnlighet, ärlighet och stabilitet. En blå omgivning gör att andningen och pulsen blir långsammare, kroppen slappnar av. En man som brukar bära mörkblå kostym visar att han är seriös, hårt arbetande, men han visar även känslighet och känslomässigt djup. De som gillar blått har en stark moral och föredrar oftast en liten vänskapskrets. Ljusblått tyder mer på blyhet, en tyståten person som jobbar hårt och har svårt att hävda sig. Undvik därför ljusblått om du vill bli sedd som en ledare eller en kreativ kraft.

Jag hittade även två andra intessanta saker som kan kopplas ihop med kläder, ekonomi och utbud och efterfrågan.

1. Kjollängderna speglar konjunkturerna. Högkonjunktur gör korta kjolar populära och lågkonjunktur gör långa kjolar populära. Det som är svårt att få tag i blir populärt.

2. Innan den industriella revolutionen gjorde man allt för att för att vara så vithyad som möjligt. Det var fint att vara vit eftersom det visade att man inte var en av bönderna som jobbade utomhus hela året.

Sedan kom den industriella revolutionen som gjorde att de flesta jobbade inomhus och var bleka. De rika började resa till medelhavet och det blev fint att vara solbränd.

Idag har alla möjlighet att bli bruna. Även om man jobbar inomhus hela dagen så kan ma gå till solariumet på kvällen. Dessutom börjar fler förstå att det inte är bra att vistas allt för mycket i solen. Detta talar för att vi snart inte kommer att sträva efter att vara så solbrända som möjligt. Om alla har möjlighet till något så är det inte längre intressant.

1 kommentar: